ข่าวประชาสัมพันธ์
Prev Next
ร่วมพิธีฌาปนกิจคุณพ่อสีบู อินทร์ฬี ผู้วายชนม์  ณ เมรุวัดมงคลนอก

ร่วมพิธีฌาปนกิจคุณพ่อสีบู อินทร์ฬี ผู้วายชนม์ ณ เ…

10-02-2561 Hits:305

บรรยากาศถนนคนเดินเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก

บรรยากาศถนนคนเดินเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก

07-02-2561 Hits:277

ร่วมเชียร์และให้กำลังใจนักร้อง 2 ท่านในนามตัวแทนของเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก

ร่วมเชียร์และให้กำลังใจนักร้อง 2 ท่านในนามตัวแทนขอ…

06-02-2561 Hits:280

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจพบกับสินค้าราคาประหยัด ได้ที่ ตลาดประชารัฐ ถนนคนเดินเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจพบกับสินค้าราคาประหยัด ได้ที่ ต…

01-02-2561 Hits:294

ร่วมสืบสานประเพณีแห่กัณฑ์หลอนบุญเดือน 3 ณ วัดมงคลใน ตำบลเหล่าเสือโก้ก

ร่วมสืบสานประเพณีแห่กัณฑ์หลอนบุญเดือน 3 ณ วัดมงคลใ…

01-02-2561 Hits:277

ร่วมประเพณีบุญเดือนสามประจำปีวัดมงคลใน ประจำปี 2561

ร่วมประเพณีบุญเดือนสามประจำปีวัดมงคลใน ประจำปี 256…

30-01-2561 Hits:275

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก อยู่ในระดับใด ?

มาก - 65.6%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 9.4%

Total votes: 32
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

สถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยว

ท่ี่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก

  ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก : 51 ม. 6 ต.เหล่าเสือโก้ก กิ่งอำเภอเหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี โทรศัพยท์ 0-4530-4092

 

อ่านเพิ่มเติม...

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก

   โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก บ้านเหล่าเสือโก้ก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-304-087

 http://www.laosuekok.ac.th/

อ่านเพิ่มเติม...

วัดมงคลใน

   วัดมงคลใน ตั้งอยู่บ้านเหล่าเสือโก้ก หมู่ที่ ๒ ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานีเป็นวัดประจำอำเภอเหล่าเสือโก้ก เป็นวัดที่เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นพื้นที่ในการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น จารีตประเพณีวิถีชีวิตชุมชน และปฏิบัติกิจกรรมศาสนพิธีและรัฐพิธีสำคัญ เช่น วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลเหล่าเสือโก้ก ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ลานบุญลานปัญญา เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเพณีวันสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง บุญเดือนหก บุญมหาชาติ

อ่านเพิ่มเติม...

สถานีตำรวจภูธรเหล่าเสือโก้ก

     อาคารสำนักงานสถานีตำรวจภูธรเหล่าเสือโก้ก ตั้งอยู่ที่ ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์-fax 045-304 122

 

อ่านเพิ่มเติม...

สวนสาธารณะบ้านหนองเต่า

    สวนสาธารณะบ้านหนองเต่า เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวบ้าน บ้านหนองเต่าและชาวบ้านหมู่ย้านใกล้เคียง ที่ตั้ง บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 10 ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี 

อ่านเพิ่มเติม...

สาธารณสุขอำเภอเหล่าเสือโก้ก

    ที่ตั้ง ถ.อุบล-ตระการ หมู่ที่ 6 ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี http://www.thaikok.net/

อ่านเพิ่มเติม...