ข่าวประชาสัมพันธ์
Prev Next
ร่วมพิธีฌาปนกิจคุณพ่อสีบู อินทร์ฬี ผู้วายชนม์  ณ เมรุวัดมงคลนอก

ร่วมพิธีฌาปนกิจคุณพ่อสีบู อินทร์ฬี ผู้วายชนม์ ณ เ…

10-02-2561 Hits:305

บรรยากาศถนนคนเดินเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก

บรรยากาศถนนคนเดินเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก

07-02-2561 Hits:278

ร่วมเชียร์และให้กำลังใจนักร้อง 2 ท่านในนามตัวแทนของเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก

ร่วมเชียร์และให้กำลังใจนักร้อง 2 ท่านในนามตัวแทนขอ…

06-02-2561 Hits:280

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจพบกับสินค้าราคาประหยัด ได้ที่ ตลาดประชารัฐ ถนนคนเดินเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจพบกับสินค้าราคาประหยัด ได้ที่ ต…

01-02-2561 Hits:295

ร่วมสืบสานประเพณีแห่กัณฑ์หลอนบุญเดือน 3 ณ วัดมงคลใน ตำบลเหล่าเสือโก้ก

ร่วมสืบสานประเพณีแห่กัณฑ์หลอนบุญเดือน 3 ณ วัดมงคลใ…

01-02-2561 Hits:277

ร่วมประเพณีบุญเดือนสามประจำปีวัดมงคลใน ประจำปี 2561

ร่วมประเพณีบุญเดือนสามประจำปีวัดมงคลใน ประจำปี 256…

30-01-2561 Hits:275

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก อยู่ในระดับใด ?

มาก - 65.6%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 9.4%

Total votes: 32
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวขัว [ 12/07/60 ]
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 [ 10/09/61 ]
โครงการปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก [ 06/09/61 ]
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านเหล่าดอนย่านาง - หนองอิโหล่น หมู่ที่ 11 บ้านเหล่าดอนย่านาง [ 06/09/61 ]
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนสายหน้าที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก หมู่ที่ 6 ถึงห้วยหอไตร เขตตำบลแพงใหญ่ [ 14/08/61 ]
จ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียนของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดมงคลใน [ 24/07/61 ]
จ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านเป้า [ 24/07/61 ]
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 บ้านเหล่าเสือโก้ก - บ้านเหล่าแค (ช่วงบ้านอาจารย์ชลิต) [ 24/07/61 ]
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านเหล่าเสือโก้ก จากทิศใต้วัดมงคลนอกถึงวัดป่าสามัคคีชัย [ 24/07/61 ]
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 บ้านเหล่าเสือโก้ก [ 09/02/58 ]
โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก [ 28/05/61 ]
โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 9 บ้านเหล่าเสือโก้ก หน้าบ้านอาจารย์วินัย [ 28/05/61 ]
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 บ้านเป้า ข้างวัดไปศาลากลางบ้าน [ 28/05/61 ]
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 บ้านเหล่าแค หน้าบ้านนางบุญมาเหล่าโก้ก [ 28/05/61 ]
โครงการซ่อมแซมถนน คสล.หมู่ที่ 10 บ้านหนองเต่า จุดที่ 1 และ จุดที่ 2 [ 20/03/61 ]
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนดิน ถนนลูกรังภายในตำบล หมู่ที่ 1-12 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหัวขัว หมู่ที่ 1 (แยกทางหลวง อบ.2050 ถึงวัดป่าหัวขัว และเส้น อบ. ถ.236-18) [ 19/01/61 ]
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนดิน ถนนลูกรังภายในตำบล หมู่ที่ 1-12 สถานที่ก่อสร้าง บ้านเหล่าดอนย่านาง หมู่ที่ 11 (ซอยศาลากลางบ้านถึงแยกเข้านากำนันสุมิตร) [ 19/01/61 ]
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนดิน ถนนลูกรังภายในตำบล หมู่ที่ 1-12 สถานที่ก่อสร้าง บ้านเหล่าแค หมู่ที่ 7 ถึง บ้านเป้า หมู่ที่ 8 [ 19/01/61 ]
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนดิน ถนนลูกรังภายในตำบล หมู่ที่ 1-12 สถานที่ก่อสร้าง บ้านเหล่าเสือโก้ก หมู่ที่ 9 ถึง บ้านเหล่าแค หมู่ที่ 7 [ 19/01/61 ]
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนดิน ถนนลูกรังภายในตำบล หมู่ที่ 1-12 สถานที่ก่อสร้าง บ้านเหล่าคำ หมู่ที่ 5 ถึงบ้านเหล่าเสือโก้ก หมู่ที่ 4 [ 19/01/61 ]
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนดิน ถนนลูกรังภายในตำบล หมู่ที่ 1-12 สถานที่ก่อสร้าง บ้านเหล่าเสือโก้ก หมู่ที่ 9 ถึงบ้านทุ่งหนองแต้ หมู่ที่ 12 [ 19/01/61 ]
โครงการปรับปรุงถนนสายหน้าที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก หมู่ที่ 6 ถึง ห้วยหอไตร เขตตำบลแพงใหญ่ [ 01/03/60 ]
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.1-12 (หมู่ที่ 10 บ้านหนองเต่า มิยาซาวา) [ 25/08/60 ]
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.1-12 (หมู่ที่ 9 หนองขามไปหมู่ที่ 7) [ 25/08/60 ]
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.1-12 (หมู่ที่ 9 โนนม่วง-อบ.3007) [ 25/08/60 ]
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.1-12 (หมู่ที่ 8 บ้านเป้า นาขามป้อม) [ 25/08/60 ]
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.1-12 (หมู่ที่ 4 บ้านเหล่าเสือโก้ก) [ 25/08/60 ]
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.1-12 (หมู่ที่ 10 บ้านหนองเต่า (หมู่ 10 -นาภูฮี) [ 25/08/60 ]
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.1-12 (หมู่ที่ 3 บ้านนาไผ่ อบ.3007 - โนนดอนกลอย) [ 25/08/60 ]
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.1-12 (หมู่ที่ 2 หนองโม้น) [ 25/08/60 ]
โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นมิยาซาวา (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 10 [ 18/08/60 ]
โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นหมู่ที่ 1-11-6 (หมู่ที่ 11) [ 18/08/60 ]
โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นหมู่ที่ 1-11-6 (หมู่ที่ 1) [ 14/08/60 ]
โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำซอยเจริญสุขถึงบ้านพ่อใหญ่คำมี คำพันธ์ (หมู่ที่9) [ 11/08/60 ]
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำพร้อมบ่อพักซอยหนองพุกหมู่ที่2 [ 11/08/60 ]
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเหล่าคำ ไป หมู่ที่ 4 (เส้นหอถังประปา) หมู่ที่ 5 [ 19/07/60 ]
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทพาเชื่อมทุ่งนาใหญ่ หมู่ที่ 3 [ 19/07/60 ]
โครงการเปลี่ยนหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวขัว [ 22/05/60 ]
ประกาศรายชื่อผู้ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านหัวขัว ตำบลเหล่าเสือโก้ก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี [ 23/12/59 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านหัวขัว ตำบลเหล่าเสือโก้ก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก [ 16/12/59 ]
รายงานประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคาร หมู่ที่ 6 บ้านเหล่าเสือโก้ก ตำบลเหล่เสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี (2) [ 30/01/58 ]
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านหัวขัว ตำบลเหล่าเสือโก้ก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 24/11/59 ]
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านหัวขัว ตำบลเหล่าเสือโก้ก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี [ 21/11/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างเสาธงและรั้วโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก [ 14/03/59 ]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเสาธงและรั้วโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก [ 19/04/58 ]
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างเสาธงและรั้วโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก [ 29/03/58 ]
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนดิน (สายฟาร์มไก่) หมู่ที่ 9 บ้านเหล่าเสือโก้ก [ 18/01/59 ]
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนดิน (สายสามแยกใต้วัดนาไผ่ ไป บ้านรังแร้ง ต.โพนเมือง)หมู่ที่ 3 บ้านนาไ่ผ่ [ 19/01/59 ]
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนดิน (สายกลางบ้านหมู่ที่ 12 ไป หมู่ที่ 7 )หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งหนองแต้ [ 18/01/59 ]
โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ตามแบบมาตรฐานสมาคมสันตนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย บ้านเหล่าเสือโก้ก หมู่ที่ 6 (6) [ 09/11/58 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประกวดราคาซ่อมสร้างถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านเหล่าเสือโก้ก [ 27/11/58 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 10 บ้านหนองเต่า [ 27/11/58 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประกวดราคาก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านเหล่าเสือโก้ก [ 27/11/58 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประกวดราคาก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 บ้านเหล่าเสือโก้ก [ 27/11/58 ]
โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ตามแบบมาตรฐานสมาคมสันตนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย บ้านเหล่าเสือโก้ก หมู่ที่ 6 [ 09/11/58 ]
โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านเหล่าเสือโก้ก หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 09/11/58 ]
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 09/11/58 ]
ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเหล่าเสือโก้ก หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 09/11/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการ ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเหล่าเสือโก้ก หมู่ที่ 6 [ 09/11/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 10 [ 09/11/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ตามแบบมาตรฐานสมาคมสันตนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย บ้านเหล่าเสือโก้ก หมู่ที่ 6 [ 09/11/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการ ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านเหล่าเสือโก้ก หมู่ที่ 9 [ 09/11/58 ]
รายงานประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลกลางแจ้ง หมู่ที่ 6 บ้านเหล่าเสือโก้ก [ 11/05/58 ]
รายงานประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคาร หมู่ที่ 6 บ้านเหล่าเสือโก้ก ตำบลเหล่เสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี [ 11/05/58 ]
รายการวัสดุการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านเป้า ตำบลเหล่เสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี [ 30/01/58 ]
รายงานประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งหนองแต้ หมู่ที่ 12 บ้านเหล่าเสือโก้ก ตำบลเหล่เสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี [ 30/01/58 ]
รายงานประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคาร หมู่ที่ 6 บ้านเหล่าเสือโก้ก ตำบลเหล่เสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี [ 30/01/58 ]
รายงานประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านเป้า ตำบลเหล่เสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี [ 30/01/58 ]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬา (สนามฟุตซอล) หมู่ที่ 6 บ้านเหล่าเสือโก้ก [ 21/05/58 ]
ประกาศเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน จำนวน 125 รายการ [ 20/05/58 ]
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหนองแต้ หมู่ 12 ด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์ [ 25/02/58 ]
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก จำนวน 3 โครงการ [ 25/02/58 ]
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านเหล่าแค หมู่ 7 ถึง บ้านเป้า หมู่ 8 [ 06/01/58 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประกวดราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง บ้านทุ่งหนองแต้ หมู่ที่ 12 [ 06/11/57 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประกวดราคา โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) [ 06/11/57 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประกวดราคา โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเดิมเป็นผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านเหล่าเสือโก้ก [ 06/11/57 ]
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 06/11/57 ]
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 06/11/57 ]
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 06/11/57 ]
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง บ้านทุ่งหนองแต้ รายละเอียดตามแบบมาตรฐานของ กรมทรัพยากรน้ำกำหนด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) [ 17/09/56 ]
ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเดิมเป็นผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบท บ้านเหล่าเสือโก้ก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) [ 17/09/56 ]
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ E-Auction [ 17/09/56 ]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่งภายในเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก จำนวน 13 โครงการ [ 17/09/56 ]
เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก จำนวน 3 โครงการ [ 17/09/56 ]
ประกาศฯ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 โครงการ [ 17/09/56 ]
ประกาศฯ ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมเกรดบดอัด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 โครงการ [ 17/09/56 ]
ประกาศเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน จำนวน 170 รายการ [ 17/09/56 ]