ข่าวประชาสัมพันธ์
Prev Next
ร่วมพิธีฌาปนกิจคุณพ่อสีบู อินทร์ฬี ผู้วายชนม์  ณ เมรุวัดมงคลนอก

ร่วมพิธีฌาปนกิจคุณพ่อสีบู อินทร์ฬี ผู้วายชนม์ ณ เ…

10-02-2561 Hits:306

บรรยากาศถนนคนเดินเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก

บรรยากาศถนนคนเดินเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก

07-02-2561 Hits:278

ร่วมเชียร์และให้กำลังใจนักร้อง 2 ท่านในนามตัวแทนของเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก

ร่วมเชียร์และให้กำลังใจนักร้อง 2 ท่านในนามตัวแทนขอ…

06-02-2561 Hits:281

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจพบกับสินค้าราคาประหยัด ได้ที่ ตลาดประชารัฐ ถนนคนเดินเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจพบกับสินค้าราคาประหยัด ได้ที่ ต…

01-02-2561 Hits:295

ร่วมสืบสานประเพณีแห่กัณฑ์หลอนบุญเดือน 3 ณ วัดมงคลใน ตำบลเหล่าเสือโก้ก

ร่วมสืบสานประเพณีแห่กัณฑ์หลอนบุญเดือน 3 ณ วัดมงคลใ…

01-02-2561 Hits:278

ร่วมประเพณีบุญเดือนสามประจำปีวัดมงคลใน ประจำปี 2561

ร่วมประเพณีบุญเดือนสามประจำปีวัดมงคลใน ประจำปี 256…

30-01-2561 Hits:276

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก อยู่ในระดับใด ?

มาก - 65.6%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 9.4%

Total votes: 32
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share
สำนักปลัดเทศบาล
     
 
 
 
นางสาวศิริกร คำชาลี
 
 
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 
     
 
 
 
นายวัชรากรณ์ คำดี
 
 
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
 
     
พนักงานเทศบาล
 
 
นายรังสฤษฎ์ คุณพาที
นายชโยดม มะเสนะ
นายภูวนาท สุขประเสริฐ
นิติกรชำนาญการ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
     
 
นางสาวภิญญดา หงษ์คำ
นายธกร ภาระอุตส่าห์
นายจักรเทพ ขจรเพชร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
     
 
 
นางชญาดา ภาระอุตส่าห์ 
นางอาทิตยา คำมี 
 
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
     
 
ลูกจ้างประจำ
         
 
 
 
 
 
นางกฤษณา จันดา
 
นางสาวบุญญิตา อุ้มบุญ 
 
  นักประชาสัมพันธ์   เจ้าพนักงานธุรการ  
         
         
พนักงานจ้าง
 
นายอรรขนนท์ ฉันไชย
นายคำปลิว ไชยราช
นายจิรวัฒน์ สุขเจริญ
พนักงานวิทยุ
พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา
(รถบรรทุกขยะ)
พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา
(รถดับเพลิง)
     
นายวิเชียร เหล่าโก้ก
นายวรวิทย์ เกิดสุวรรณ
นายกิตติวัฒน์ ศิรินคร
พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา
(รถดับเพลิง)
พนักงานดับเพลิง
พนักงานดับเพลิง
     
นายสุวรรณ เบิกบาน
นายสุรศักดิ์ สนธิชัย
นายปรัชญานันท์ สุตัญตั้งใจ
พนักงานเวชกร
พนักงานเวชกร
พนักงานเวชกร
     
นายนครินทร์ เกษแก้ว
นายบัลลังก์ แก่นพันธ์
นายบุญมา บัวศรี
พนักงานเวชกร
ยาม
ตกแต่งสวน
     
นางรัสนี บุญสังข์ 
นายจำเรียง ชำภูเกษ
นางสมสอาจ บุญธรรม
 แม่บ้าน
พนักงานเก็บขนขยะ
แม่บ้าน