ข่าวประชาสัมพันธ์
Prev Next
ร่วมพิธีฌาปนกิจคุณพ่อสีบู อินทร์ฬี ผู้วายชนม์  ณ เมรุวัดมงคลนอก

ร่วมพิธีฌาปนกิจคุณพ่อสีบู อินทร์ฬี ผู้วายชนม์ ณ เ…

10-02-2561 Hits:305

บรรยากาศถนนคนเดินเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก

บรรยากาศถนนคนเดินเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก

07-02-2561 Hits:277

ร่วมเชียร์และให้กำลังใจนักร้อง 2 ท่านในนามตัวแทนของเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก

ร่วมเชียร์และให้กำลังใจนักร้อง 2 ท่านในนามตัวแทนขอ…

06-02-2561 Hits:280

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจพบกับสินค้าราคาประหยัด ได้ที่ ตลาดประชารัฐ ถนนคนเดินเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจพบกับสินค้าราคาประหยัด ได้ที่ ต…

01-02-2561 Hits:295

ร่วมสืบสานประเพณีแห่กัณฑ์หลอนบุญเดือน 3 ณ วัดมงคลใน ตำบลเหล่าเสือโก้ก

ร่วมสืบสานประเพณีแห่กัณฑ์หลอนบุญเดือน 3 ณ วัดมงคลใ…

01-02-2561 Hits:277

ร่วมประเพณีบุญเดือนสามประจำปีวัดมงคลใน ประจำปี 2561

ร่วมประเพณีบุญเดือนสามประจำปีวัดมงคลใน ประจำปี 256…

30-01-2561 Hits:275

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก อยู่ในระดับใด ?

มาก - 65.6%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 9.4%

Total votes: 32
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share
กองการศึกษา
     
 

 

 

 
นางดารุณี วิเศษชลธาร
 
 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
 
 
 
 

 

 

   นายศิริชัย ศิริแก้ว  
  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา  
     
พนักงานเทศบาล
     
นายเสกสรรค์ คุ้มครอง
นายสุนันท์ ใจเย็น
นางเทียมจันทร์ พิมพ์บุญมา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ครู
 
ครู
     
นางสุมาลัย บุญเลิศ
นางจันทรา ใจเย็น 
นางแสงอรุณ สายตรง
ครู
ครู
ครู
     
นางณัฐสุดา กาญจนลักษณ์
นางนันทภัทร วงศ์ถา
งนิยะดา สายเนตร
ครู
ครู
ครู
     
   
นางธันยพร วงศ์ขันธ์
   นางกันยา ตลอดพงษ์
ครู
   ครูผู้ดูแลเด็ก
     
พนักงานจ้าง
     
นางสาวศิริรัตน์ สมบูรณ์
นางศุภากร เสพสวัสดิ์
นางสาววนิดา ทองนวล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
     
นางหนูเยี่ยม ละดาห์
นางสาวธิดา คณะพันธ์
นางสาวณัฏฐ์นัน ภัทรฐานนนท์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
     
 
 
 
นายสิทธิศักดิ์ ขันสิงห์
 
 
ผู้ช่วยสันทนาการ