ข่าวประชาสัมพันธ์
Prev Next
ร่วมพิธีฌาปนกิจคุณพ่อสีบู อินทร์ฬี ผู้วายชนม์  ณ เมรุวัดมงคลนอก

ร่วมพิธีฌาปนกิจคุณพ่อสีบู อินทร์ฬี ผู้วายชนม์ ณ เ…

10-02-2561 Hits:305

บรรยากาศถนนคนเดินเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก

บรรยากาศถนนคนเดินเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก

07-02-2561 Hits:277

ร่วมเชียร์และให้กำลังใจนักร้อง 2 ท่านในนามตัวแทนของเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก

ร่วมเชียร์และให้กำลังใจนักร้อง 2 ท่านในนามตัวแทนขอ…

06-02-2561 Hits:280

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจพบกับสินค้าราคาประหยัด ได้ที่ ตลาดประชารัฐ ถนนคนเดินเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจพบกับสินค้าราคาประหยัด ได้ที่ ต…

01-02-2561 Hits:295

ร่วมสืบสานประเพณีแห่กัณฑ์หลอนบุญเดือน 3 ณ วัดมงคลใน ตำบลเหล่าเสือโก้ก

ร่วมสืบสานประเพณีแห่กัณฑ์หลอนบุญเดือน 3 ณ วัดมงคลใ…

01-02-2561 Hits:277

ร่วมประเพณีบุญเดือนสามประจำปีวัดมงคลใน ประจำปี 2561

ร่วมประเพณีบุญเดือนสามประจำปีวัดมงคลใน ประจำปี 256…

30-01-2561 Hits:275

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก อยู่ในระดับใด ?

มาก - 65.6%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 9.4%

Total votes: 32
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

สารจากนายกเทศมนตรี

Share

นายกพบประชาชน

นายกฤตนัน ปุสิงห์
นายกเทศมนตรีตำบลเหล่าเสือโก้ก

 

     สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลเหล่าเสือโก้ก พี่น้องตำบลใกล้เคียงในอำเภอเหล่าเสือโก้กและพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ที่เคารพทุกท่าน ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับ เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก ซึ่งฉบับนี้เป็นฉบับปฐมฤกษ์ต้อนรับสู่ปีใหม่ 2557 หลายท่านถือโอกาสเดินทางไปเยี่ยมญาติที่ต่างอำเภอและต่างจังหวัดเพื่อกลับไปพบปะครอบครัวญาติมิตรซึมซับไออุ่นชาร์ตพลังก่อนจะเดินทางกลับไปทำงานตามบทบาทหน้าที่ต่อไป
      สำหรับการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้กนั้น คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลและพนักงานเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก พร้อมจะก้าวต่อไปเพื่อความผาสุขให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลเหล่าเสือโก้กตามวิสัยทัศน์ "เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก เป็นหน่วยงานบริหารราชการที่ใช้หลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเป็นตำบลน่าอยู่ โดยยึดประชานชเป็นศูนย์กลาง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"
      กระผมพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก ต้องขอขอบพระคุณพ่อแม่ พี่น้องชาวตำบลเหล่าเสือโก้กที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลฯ กระผมขอให้คำมั่นสัญญา กระผมจะทำทุกอย่างเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และนำความผาสุขมาสู่พ่อแม่พี่น้องทุกท่าน เพื่อความเจริญก้าวหน้าของตำบลเหล่าเสือโก้ก แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ