ข่าวประชาสัมพันธ์
Prev Next
ร่วมพิธีฌาปนกิจคุณพ่อสีบู อินทร์ฬี ผู้วายชนม์  ณ เมรุวัดมงคลนอก

ร่วมพิธีฌาปนกิจคุณพ่อสีบู อินทร์ฬี ผู้วายชนม์ ณ เ…

10-02-2561 Hits:305

บรรยากาศถนนคนเดินเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก

บรรยากาศถนนคนเดินเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก

07-02-2561 Hits:278

ร่วมเชียร์และให้กำลังใจนักร้อง 2 ท่านในนามตัวแทนของเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก

ร่วมเชียร์และให้กำลังใจนักร้อง 2 ท่านในนามตัวแทนขอ…

06-02-2561 Hits:280

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจพบกับสินค้าราคาประหยัด ได้ที่ ตลาดประชารัฐ ถนนคนเดินเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจพบกับสินค้าราคาประหยัด ได้ที่ ต…

01-02-2561 Hits:295

ร่วมสืบสานประเพณีแห่กัณฑ์หลอนบุญเดือน 3 ณ วัดมงคลใน ตำบลเหล่าเสือโก้ก

ร่วมสืบสานประเพณีแห่กัณฑ์หลอนบุญเดือน 3 ณ วัดมงคลใ…

01-02-2561 Hits:277

ร่วมประเพณีบุญเดือนสามประจำปีวัดมงคลใน ประจำปี 2561

ร่วมประเพณีบุญเดือนสามประจำปีวัดมงคลใน ประจำปี 256…

30-01-2561 Hits:275

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก อยู่ในระดับใด ?

มาก - 65.6%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 9.4%

Total votes: 32
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

สภาพทั่วไป

Share

สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง

     เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก ตั้งอยู่บ้านเหล่าเสือโก้ก หมู่ที่ 6 ตำบลเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี ห่างจากอำเภอ- กิโลเมตร ห่างจากจังหวัด 24 กิโลเมตร

อาณาเขตของเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก

มีดังนี้
     -ทิศเหนือมีเขตติดต่อตำบล ท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
     -ทิศใต้มีเขตติดต่อกับตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
     -ทิศตะวันออกมีเขตติดต่อกับตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี
     -ทิศตะวันตกมีเขตติดต่อตำบลแพงใหญ่ และโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี

เนื้อที่

     มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 63.2 ตารางกิโลเมตร หรือ 39,500 ไร่ ร้อยละ 34.88 ของพื้นที่ทั้งอำเภอ

ภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่ เป็นที่ราบดินร่วนปนทรายเหมาะสำหรับการเพาะปลูก
     - พื้นที่ราบ 39,258.79 ไร่ ร้อยละ 99.39 ของพื้นที่ทั้งตำบล
     - พื้นน้ำ 241.21 ไร่ ร้อยละ 0.61 ของพื้นที่ทั้งตำบล

จำนวนหมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน

ได้แก่ จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบล เต็มทั้งหมู่บ้าน 12 หมู่ได้แก่
     หมู่ที่ 1 บ้านหัวขัว
     หมู่ที่ 2 บ้านเหล่าเสือโก้ก
     หมู่ที่ 3 บ้านนาไผ่
     หมู่ที่ 4 บ้านเหล่าเสือโก้ก
     หมู่ที่ 5 บ้านเหล่าคำ
     หมู่ที่ 6 บ้านเหล่าเสือโก้ก
     หมู่ที่ 7 บ้านเหล่าแค
     หมู่ที่ 8 บ้านเป้า
     หมู่ที่ 9 บ้านเหล่าเสือโก้ก
     หมู่ที่ 10 บ้านหนองเต่า
     หมู่ที่ 11 บ้านเหล่าดอนย่านาง
     หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งหนองแต้

ประชากร

     ประชากรทั้งสิ้น 7,836 คน แยกเป็นชาย 3,887 คน หญิง 3,949 คน

สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ
     - อาชีพหลักของราษฎร คือ ทำการเกษตร 1,670 ครัวเรือน
     - รับจ้างทั่วไป จำนวน 760 ครัวเรือน
     - ค้าขาย จำนวน 125 ครัวเรือน
     - รับราชการ จำนวน 118 ครัวเรือน
     - อื่น ๆ จำนวน 124 ครัวเรือน

หน่วยธุรกิจในเขต เทศบาลตำบล

     - ปั๊มน้ำมันและก๊าซ จำนวน 12 ราย
     - โรงสีข้าว จำนวน 60 ราย
     - ร้านค้า จำนวน 83 ราย
     - ร้านเสริมสวย จำนวน 7 ราย
     - ตลาด จำนวน 1 ราย
     - ฟาร์มเลี้ยงไก่ จำนวน 2 ราย
     - ฟาร์มสุกร จำนวน 2 ราย
     - ร้านซ่อมรถจักยานยนต์ จำนวน 9 ราย
     - ร้านคาราโอเกะ จำนวน 2 ราย
     - ร้านเชื่อมโลหะ จำนวน 3 ราย
     - โรงฆ่าสัตว์ จำนวน 1 ราย
     - ร้านถ่ายรูป จำนวน 2 ราย
     - ร้านเกมส์ จำนวน 2 ราย
     - โทรศัพท์ จำนวน 1 ราย
     - คลินิก จำนวน 2 ราย
     - ร่านจำหน่ายวัสดุ จำนวน 3 ราย
     - โกดังเก็บสินค้า จำนวน 2 ราย
     - ห้องเช่า จำนวน 12 ราย
     - ร้านนวดแผนไทย จำนวน 1 ราย
     - ร้านเน็ท จำนวน 3 ราย
     - เสาสัญญาณโทรศัพท์ จำนวน 3 ราย
     - ประดับยนต์ จำนวน 4 ราย

สภาพสังคม

การศึกษา

     - โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 5 แห่ง
     - ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ จำนวน 3 แห่ง
     - ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน จำนวน 12 แห่ง
     - โรงเรียนเอกชน จำนวน 1 แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

     - วัด จำนวน 8 แห่ง
     - สำนักสงฆ์ จำนวน 7 แห่ง

การสาธารณสุข

     - ศูนย์สุขภาพชุมชน จำนวน 2 แห่ง
     - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ จำนวน 100 %
     - สถานบริการแพทย์เอกชน จำนวน 2 แห่ง

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

     - จุดตรวจประจำตำบล จำนวน 15 แห่ง
     - ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ จำนวน 15 แห่ง
     - ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 1 แห่ง

การบริการด้านพื้นฐาน

การคมนาคม

มีถนนลาดยาง 3 สาย ดังนี้
     - สายจากถนนอุบลตระการ
     - หน้าโรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก
     - บ้านเหล่าเสือโก้ก
     - สายจากนนอุบลตระการ
     - บ้านเหล่าเสือโก้ก หมู่ที่ 6
     - บ้านจิก ตำบลแพงใหญ่
     - สายจากบ้านเหล่าเสือโก้ก
     - บ้านนาไผ่
     - ตำบลโพนเมือง

การโทรคมนาคม

     - มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 16 แห่ง
     - ที่ทำการไปรษณีย์เอกชน จำนวน 1 แห่ง

การไฟฟ้า

มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน

แหล่งน้ำธรรมชาติ

     - มีลำน้ำ ลำห้วย จำนวน 5 สาย
     - มีบึงน้ำ หนองน้ำและอื่น ๆ จำนวน 97 แห่ง แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
     - ฝายน้ำล้น จำนวน 15 แห่ง
     - บ่อบาดาลโยก จำนวน 31 แห่ง
     - ประปาหมู่บ้าน จำนวน 19 แห่ง
     - คลองชลประทาน จำนวน 1 สาย
     - บ่อน้ำตื้น จำนวน 69 แห่ง

ข้อมูลอื่น ๆ

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

     - ที่สาธารณะประโยชน์ จำนวน 44 แห่ง

มวลชนจัดตั้ง

     - มีลูกเสือชาวบ้าน จำนวน 2 รุ่น จำนวน 454 คน
     - มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 2 รุ่น จำนวน 105 คน
     - กลุ่มเยาวชน จำนวน 13 กลุ่ม
     - ประชาคมหมู่บ้าน จำนวน 12 กลุ่ม
     - ประชาคมตำบล จำนวน 1 กลุ่ม
     - อสม. จำนวน 123 คน
     - ไทยอาสาป้องกันชาติ จำนวน 50 คน

ศักยภาพในเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก

บุคลากรทางด้านการเมือง

-คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล จำนวน 5 คน
     1. นายกเทศมนตรีตำบล จำนวน 1 คน
     2. รองนายกเทศมนตรีตำบล จำนวน 2 คน
      3. เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบล จำนวน 1 คน
      4. ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน
- ฝ่ายสภาเทศบาลตำบล จำนวน 12 คน
     1. ประธานสภาเทศบาลตำบลจำนวน 1 คน
     2. รองประธานสภาเทศบาลตำบล จำนวน 1 คน
     3. เลขานุการสภาเทศบาลตำบล จำนวน 1 คน
     4. สมาชิกสภาเทศบาลตำบล จำนวน 12 คน (แยกเป็นประธานสภาฯ 1 คน รองประธานสภาฯ 1 คน เลขานุการสภาฯ 1 คน)

จำนวนบุคลากร พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง จำนวน 48 คน

     - พนักงานเทศบาล ทั้งหมด จำนวน 26 คน (ว่าง7)
     - พนักงานจ้าง ทั้งหมด จำนวน 26 คน (ว่าง1)
     - ลูกจ้างประจำ จำนวน 2 คน
     - พนักงานครูเทศบาล จำนวน 9 คน

สำนักงานปลัดเทศบาล จำนวน 17 คน

     

1. พนักงานเทศบาล จำนวน 11 คน (ว่าง2)
     1.1 ปลัดเทศบาล จำนวน 1 คน
     1.2 หัวหน้าสำนักปลัด จำนวน 1 คน
     1.3 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ จำนวน 1 คน(ว่าง1)
     1.4 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 คน
     1.5 นักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 คน
     1.6 นิติกร จำนวน 1 คน (ว่าง)
     1.7 บุคลากร จำนวน 1 คน
     1.8 เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 คน
     1.9 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 คน
     1.10 เจ้าพนักงานป้องกันฯ จำนวน 1 คน
     1.11 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 คน

     2. ลูกจ้างประจำ จำนวน 2 คน
     2.1 เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 คน
     2.2 นักวิชาการประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 คน

     3. พนักงานจ้าง จำนวน 14 คน
     3.1 ยาม จำนวน 1 คน
     3.2 คนงานทั่วไป จำนวน 2 คน
     3.3 พนักงานขับรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คน
     3.4 ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จำนวน 1 คน
     3.5 พนักงานดับเพลิง จำนวน 4 คน
     3.6 พนักงานวิทยุ จำนวน 2 คน

     3.7 พนักงานขับรถดับเพลิง จำนวน 1 คน

กองคลัง จำนวน 6 คน

     1. พนักงานเทศบาล จำนวน 5 คน(ว่าง1)
     1.1 ผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน 1 คน
     1.2 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง จำนวน 1 คน
     1.3 นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 คน(ว่าง1)
     1.4 เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 คน
     1.5 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 คน

     2. ลูกจ้างประจำ จำนวน - คน
     3. พนักงานจ้าง จำนวน 2 คน
     3.1 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ จำนวน 1 คน
     3.2 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 คน

กองช่าง จำนวน 4 คน

     

1. พนักงานเทศบาล จำนวน 4 คน(ว่าง1)
     1.1 ผู้อำนวยการกองช่าง จำนวน 1 คน
     1.2 หัวหน้าฝ่ายการโยธา จำนวน 1 คน
     1.3 วิศวกรโยธา จำนวน 1 คน (ว่าง)
     1.4 นายช่างโยธา จำนวน 1 คน
     1.5 นายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 คน

     2. พนักงานจ้าง จำนวน 1 คน
     2.1ผู้ช่วยช่างโยธา จำนวน 1 คน

กองการศึกษา

จำนวน 21 คน
     1. พนักงานเทศบาล จำนวน 3 คน (ว่าง1)
     1.1 ผู้อำนวยการกองการศึกษา จำนวน 1 คน
     1.2 หัวหน้าฝ่ายการบริหารการศึกษา จำนวน 1 คน (ว่าง1)
     1.3 นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 คน
     1.4 พนักงานครูเทศบาล จำนวน 9 คน

     2. พนักงานจ้าง จำนวน 9 คน(ว่าง1)
     2.1 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ภารกิจ) จำนวน 7 คน
     2.2 ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) จำนวน 1 คน
     2.3 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สันทนาการ จำนวน 1 คน

ระดับการศึกษาของบุคลากร

     ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา จำนวน 7 คน
     อนุปริญญา จำนวน 6 คน
     ปริญญาตรี จำนวน 32 คน
     สูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 9 คน

รายได้ของเทศบาลตำบล

ประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ทั้งสิ้น 26,950,000.00 บาท แยกเป็น
     -หมวดภาษีอากร 304,000 บาท
     -หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 144,000 บาท
     -หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 240,000 บาท
     -หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 100,000 บาท
     -หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 102,000 บาท
     -หมวดภาษีจัดสรร 15,560,000 บาท
     -หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 10,500,000 บาท

ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

     มีกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพชุมชน จำนวน 18 กลุ่ม